Back to top

Szolgáltatásaink

Szolgáltatásaink

Kölcsönzés
Beiratkozott olvasók egy alkalommal legfeljebb 9 könyvet és 5 folyóiratot kölcsönözhetnek. Kölcsönzési idő meghosszabbítását személyesen, emailben vagy telefonon lehet kérni. A kölcsönzési idő lejárta után visszatartott dokumentumok után késedelmi díjat kell fizetni.

Helyben használat
A könyvtár egyes tereiben elhelyezett lexikonok, enciklopédiák, szótárak, összefoglaló művek a könyvtárhasználóink rendelkezésére állnak. Az ott elhelyezett dokumentumok nem kölcsönözhetők, csak helyben használhatók - ennek tényét, és az egyszerűbb eligazodást feliratok segítik.

 

Előjegyzés

Olvasóink kérésére előjegyezzük az általuk keresett, és jelenleg kikölcsönzött dokumentumokat. A beérkezésről tájékoztatjuk az olvasót.

 

Könyvtárközi kölcsönzés

Ha a keresett dokumentum nincs meg a könyvtárunk állományában, az olvasó kérésére más könyvtáraktól könyvtárközi kölcsönzés keretében átkérjük.

 

Tájékoztatás

Használóinkat tájékoztatjuk saját és más könyvtárak szolgáltatásairól, az információs forrásokról és azok használatáról. Felvilágosítással szolgálunk konkrét, ténybeli információkra.

 

Témafigyelés

Olvasóink kérésére téma- és sajtófigyelést végzünk. Figyelemmel kísérjük a megadott téma irodalmát, és erről tájékoztatjuk az olvasót.

 

Közhasznú információk

A közhasznú információk tára tartalmazza mindazon ismeretek irodalmát, amelyek az általános eligazodást segítik a közélet minden területén. Friss információkkal szolgálunk a hétköznapi életünkhöz, a munkához, tanuláshoz, a szabadidő tervezéséhez.

 

Másolás – nyomtatás

A könyvtári dokumentumokról kérésére másolatot készítünk.

 

Rendezvények – kiállítások 

Könyvtárunk számtalan esetben színtere előadásoknak, vetélkedőknek, kiállításoknak. Aktuális rendezvényeinkről honlapunk főoldalán, facebook oldalunkon [https://www.facebook.com/monorkonyvtar] illetve a könyvtárban kihelyezett plakátokon tájékozódhatnak.