Back to top

Felnőtt kölcsönző

A Városi Könyvtár felnőtt kölcsönzőjét a látogatók a szabadpolcon elhelyezett könyvállományban önállóan és a tájékoztató könyvtárosaink segítségével igazodhatnak el. A szépirodalom betűrendben, a tudományos és ismeretterjesztő irodalom témák szerint csoportosítva található meg. A költészet és a dráma kedvelői külön polcokon találják meg a keresett műveket. A felnőtt kölcsönzőben fellelhető mintegy 20 ezer kötet folyamatosan frissül új könyvekkel. A könyvtári böngészést az interneten keresztül elérhető katalógus segíti. A felnőtt kölcsönzőtérben kapott helyet a Médiatár, mely mintegy 2000 db  könnyű- és komolyzenei CD-t, több száz hanglemezt, hangoskönyvet, DVD-t tartalmaz.

A Médiatárba való beiratkozás feltétele, hogy az olvasó érvényes könyvtári tagsággal rendelkezzen.

A felnőtt kölcsönző használatáról

A felnőtt kölcsönző helyben használata ingyenes, a dokumentumok kölcsönzése olvasójegyhez kötött.

Kölcsönözni csak érvényes olvasójeggyel lehetséges.

Az olvasójegyet az olvasó köteles megőrizni, és a könyvtár látogatásakor bemutatni.

Az olvasójegy másra át nem ruházható.

Az érvényes olvasójeggyel rendelkező látogatónk egyszerre 9 kötetet 28 napra kölcsönözhet.

A meghosszabbítás akár telefonon vagy interneten keresztül is történhet.

Ha az olvasó a dokumentumot a határidő lejárta után is magánál tartja, akkor késedelmi díjat állapítunk meg.
Ennek mértéke a napban megállapított késedelem mértékétől függ.

A felnőtt kölcsönző szolgáltatásai

  • Hangoskönyvek
  • Tájékoztatás a könyvtár szolgáltatásairól
  • Segítségnyújtás a számítógépes katalógusok használatában
  • Előjegyzés
  • Hosszabbítás
  • Könyvtárközi kölcsönzés

Hangoskönyvek

Olvasóink már CD-lemezen is kikölcsönözhetik néhány kedvenc regényüket hangoskönyv formájában. Közel 50 irodalmi alkotás, komolyabb és vidámabb hangvételű regény szólal meg ezeken a lemezeken népszerű előadóművészek tolmácsolásában. Hangoskönyveket CD-lemezen és MP3 formában is lehet kölcsönözni. Feltétele a Médiatárba való beiratkozás, mely a felnőtt kölcsönzőtérben lehetséges. Hangoskönyveink 14 napra kölcsönözhetők, egyszerre 2 db. A határidőre vissza nem hozott dokumentumokért késedelmi díjat számolunk fel!

Könyvtárközi kölcsönzés

Azokat a könyveket, cikkeket, melyeket nem talál meg könyvtárunkban, más könyvtárak állományából kikölcsönözzük. A dokumentumokat általában pár nap alatt tudjuk meghozatni. A könyvtárközi kölcsönzés csak érvényes olvasójeggyel vehető igénybe. A könyvtárközi könyvekre hosszabbítás csak indokolt esetben kérhető. A nem kölcsönözhető, régi, ritka kiadványokról másolatot lehet kérni. A kért könyvek esetében a visszaküldés postaköltsége az olvasót terheli. Folyóiratcikkek esetében a fénymásolat költségét a teljesítő könyvtár szabja meg. Ebben az esetben is a postaköltség az olvasót terheli.

A külföldről kért könyvek kölcsönzési díja megközelítőleg 4500 Ft.