Back to top

Küldetésnyilatkozat

A Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás küldetésének tekinti, hogy az érdeklődők legszélesebb köre számára biztosítsa a magyar és az egyetemes kultúra kincseinek megismerését, a folyamatos önművelést, a színvonalas szórakozást, a szabadidő hasznos eltöltését és Monor helytörténetének megismerését. Ennek érdekében biztosítja és támogatja:    

  • a dokumentumokhoz és információkhoz való korlátozás nélküli hozzáférést bárki számára
  • az egyéni tanulást, önképzést,
  • az állampolgári jogok gyakorlásához szükséges közhasznú ismeretek megszerzését,
  • a település és környéke természeti értékeinek, történetének, kulturális és néprajzi hagyományainak bemutatását, gyűjtését,
  • a hátrányos helyzetűek (vakok, gyengén látók, mozgásukban korlátozottak), valamint a kisebbséghez tartozók ellátását,
  • a  gyermekek  olvasási  kultúrájának fejlesztését, önálló ismeretszerzésének segítését, az élethosszig tartó tanulás gyakorlatának kialakítását.