Back to top

Helytörténeti gyűjtemény

…Minden nemzet, bármely népfaj is csak abban az esetben tarthat számot fejlődésre, fennmaradásra, haladásra, ha a múltat megbecsüli, a régi hagyományokat gondosan őrzi, az ősök emlékeit tiszteletben tartja …” 

/Kocsis Mihály: Monor község története, 1928./

A Városi Könyvtár fontos feladatának tekinti a kutatók, a helytörténet iránt érdeklődők segítését. A Helytörténeti gyűjteményben megtalálható a tágabb környezet, a történelmi (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye 1950-igés a jelenlegi Pest megye és a vonzáskörzet válogatott irodalma. Kiemelten gyűjtjük a Monorról szóló irodalmat, a város történetére, múltjára, jelenére vonatkozó dokumentumokat (=monorikum). Ide tartoznak a városban született, élt, alkotott vagy élő alkotók írói munkái is. Ebből adódóan megjelenési formájuk változatos: könyv, periodika, video- és hangkazetta, mikrofilm, CD, DVD, kézirat, szakdolgozat. Ezen kívül megtalálhatók a városi intézmények kiadványai, meghívók, szórólapok és egyéb aprónyomtatványok is.  Küldetésünk a dokumentumok gyűjtése, őrzése és feltárása mellett segítséget nyújtani az érdeklődők, a szakdolgozatot, vagy egyéb kiadványt írók számára.

Könyvek

A Helytörténeti gyűjtemény tartalmaz bibliográfiát, szépirodalmi, történelmi, szakirodalmi, helytörténeti vagy helyi kiadványt, szakdolgozatokat, pályaműveket, kéziratokat. Így megtalálható itt – a teljes anyag bemutatása nélkülpl. Jókai Mór A kőszívű ember fiai regénye, Rideg Sándor több regénye (Indul a bakterház, Tűzpróba), vagy Baranyi Ferenc és Falu Tamás verseskötetei.

A könyvállomány az ETO szakrend alapján rendezett és kutatható.

Időszaki kiadványok

A gyűjteményben kutathatók azok a hírlapok, folyóiratok, évkönyvek, melyek a városban jelentek és jelennek meg (vagy a településről szólnak). A régi (1945 előtti lapok közül) pl.: az Egyetértés, a Közérdek, a Monor és Vidéke, a Monorkerületi Lapok, a Pestvidéki Hírek. A régi monori újságok mikrofilmen illetve digitalizált formában (DVD) olvashatók. Nyomtatott formában megtalálhatók az időszaki kiadványok között a Pest Megyei Hírlap (Monor és Vidéke mutációval) 1961–2002; és a Monori Strázsa 1992–2002 közötti évfolyamai, vagy például a Monori Á[llami] G[azdaság] Híradójának néhány példánya.

Egyéb dokumentumok

Tanulmányozhatók az Önkormányzati testületi ülések jegyzőkönyvei és a Képviselőtestület Művelődési Bizottsága ülései 1996, 1998–2006 nyomtatott formában, és különböző helyi kiadvány, szakdolgozat, kézirat, meghívó, szórólap és egyéb aprónyomtatvány, stb.

Szolgáltatásaink:

– másolatkészítés, digitalizálás.

– helytörténeti és -ismereti irodalomkutatás,

– a település iránt érdeklődő olvasók segítése,

Terveink

– az időszaki kiadványok és egyéb dokumentumok (pl. Híres monoriak) címeinek, részleteinek honlapra tétele,

             – meghatározó monori polgárok (szak)irodalmi hagyatékának gyűjtése, őrzése,

– sajtófigyelés

A Helytörténeti gyűjtemény anyagát csak érvényes olvasójeggyel rendelkező látogatók használhatják, a dokumentumok nem kölcsönözhetők.